I MOSTRA DE CURTMETRATGES DE FESTA MAJOR DE RIBES

Descripció de la mostra

La I Mostra de curtmetratges de Festa Major de Ribes té com a objectiu fomentar la producció audiovisual i la participació ciutadana local per la Festa Major de Sant Pere de Ribes.

Termini de presentació

La convocatòria per presentar les obres estarà oberta de l’1 de gener de 2017 al 2 de febrer de 2017, ambdós inclosos.

Característiques i condicions generals

Descripció:

Per participar a La I Mostra de curtmetratges de Festa Major de Ribes és indispensable l’aparició d’un element, personatge o bestiari de la Festa Major de Ribes.

Obres:

 • El certamen està obert a totes les edats.
 • La duració màxima és de 3 minuts
 • Han de ser obres originals no exhibides ni publicades en cap plataforma.
 • Cada realitzador pot presentar fins a 3 obres.
 • S’admetran a concurs els curtmetratges rodats en qualsevol format audiovisual, inclosos vídeos enregistrats amb telèfons mòbils. També s’admetran obres que incloguin algun component d’animació. No s’acceptaran curtmetratges publicitaris, comercials ni de caràcter turístic, ni aquelles obres que utilitzin material no original en més d’un 10% de la totalitat de la obra.
 • L’idioma ha de ser en català o castellà. En el seu defecte pot ser subtitulat a qualsevol d’aquests dos idiomes.
 • Les obres es poden haver rodat en qualsevol format, sempre que el format final sigui digital.
 • No seran seleccionades les obres que no tinguin la qualitat tècnica necessària per a un correcte visionat en el procés de selecció.

Presentació de les obres:

Les obres es poden entregar en un llàpis òptic a la taquilla de Cinema Ribes en horari de cinema o a l’adreça de correu: info@cinemaribes.com. L’arxiu ha de ser en format mp4 H264 amb qualitat per a la seva projecció.

En el moment de l’entrega s’ha da’juntar la fitxa d’inscripció complerta.

Resolució:

La mostra té com a propòsit donar a l’acte un caràcter festiu. TOTES les obres que compleixin les condiciones generals seràn incloses en el dia de projecció dels curts. En cas que hi hagués un excessiu volum d’obres presentades, l’organització designarà un comité per a la selecció de les obres a projectar.

Jurat

El Jurat estarà format per tres personatges relacionats amb el món audiovisual i la festa.

Projeccions de les obres de la Mostra

Les obres es projectaran a Cinema Ribes el dijous 9 de febrer a les 20:00h

Premis

S’otorgaran 3 premis.

1er Premi al millor curtmetratge.

2on Premi

3er premi

Lliurament de Premis

 • El lliurament de premis es farà al final de la projecció dels curtmetratges.

Drets de propietat intel·lectual

 • Els participants cedeixen a l’organització els drets de publicació de les obres al web de Cinema Ribes així com en altres mitjans de difusió local o comarcal.
 • L’organització podrà utilitzar fragments de les obres seleccionades per a la promoció de les mateixes obres i del festival. L’organització habilitarà l’espai en què els autors exhibiran les obres, per la qual cosa són els autors els qui s’han d’assegurar que el contingut de l’obra no infringeixi els drets de la propietat intel·lectual o altres drets a tercers, i eximeixen l’organització de tota responsabilitat legal. Els autors eximeixen l’organització del pagaments dels drets d’autor.

 

Acceptació de les bases

 • La participació a la Mostra de Curts de Festa Major de Ribes, comportarà l’acceptació d’aquestes bases.
 • L’organització es reserva el dret a canviar aquestes bases en qualsevol moment i, si escau, les noves bases es tornaran a publicar a la pàgina web.En el cas del paràgraf anterior, si el participant no es retira del la Mostra de curtmetratges de Festa Major de Ribes s’entendrà que accepta les noves bases. En cas contrari, i si el participant no accepta les noves condicions, es podrà retirar dela Mostra de curtmetratges de Festa Major de Ribes en qualsevol moment enviant un correu electrònic a info@cinemaribes.com.En cas que el participant no compleixi amb les condicions establertes en aquestes bases, l’organització es reserva el dret de cancel·lar la seva participació en el concurs.
 • L’organitzacó no es responsabilitza de les incidències tècniques derivades de l’ús de les plataformes utilitzades per la comunicació i difusió de les obres, ni dels termes ni les condicions legals que l’usuari hagi d’acceptar en accedir-hi.
 • El comitè organitzador pot resoldre qualsevol qüestió no prevista en les bases. Les seves decisions seran inapel·lables.
 • Per a qualsevol consulta: info@cinemaribes.com