Don Carlos en directe des del MET

HORARIS I ENTRADES

Dissabte, 26 de març a les 17:00 h

Don Carlos en directe des del MET

Per primera vegada a la història de la companyia, MET presenta la versió original en francès de l’òpera èpica de Verdi. Als cinc actes, l’obra tracta els temes com els matrimonis de la conveniència entre la reialesa, així com els problemes de la Inquisició Espanyola.

El director musical de MET, Yannick Nézet-Séguin, lidera un elenc estel·lar, que inclou el tenor Matthew Polenzani al paper principal, la soprano Sonya Yoncheva com a Élisabeth de Valois i la mezzosoprano Elīna Garanča com a Eboli. El baix Günther Groissböck i el sota-baríton John Relyea són Felipe II i el Gran Inquisidor, i el baríton Étienne Dupuis completa el repartiment com Rodrigue.

L’obra mestra de Verdi rep una nova i monumental posada en escena de Sir David McVicar que marca la seva onzena producció al MET.

Fitxa Tècnica

Director Musical:
Yannick Nézet-Séguin
Director d’escena:
David McVicar

Repartiment:

Don Carlos: Matthew Polenzani

Elisabeth de Valois: Sonya Yoncheva

Princesse Eboli: Elina Garanca

Philippe II: Günther Groissböck

Rodrigue: Etienne Dupuis

Le Grand Inquisiteur: John Relyea

Don Carlos en directo des del MET

Por primera vez en la historia de la compañía, MET presenta la versión original en francés de la ópera épica de Verdi. En los cinco actos, la obra trata los temas como los matrimonios de la conveniencia entre la realeza, así como los problemas de la Inquisición Española.

El director musical de MET, Yannick Nézet-Séguin, lidera un elenco estelar, que incluye al tenor Matthew Polenzani en el papel principal, la soprano Sonya Yoncheva como Élisabeth de Valois y la mezzosoprano Elīna Garanča como Eboli. El bajo Günther Groissböck y el bajo-barítono John Relyea son Felipe II y el Gran Inquisidor, y el barítono Étienne Dupuis completa el reparto como Rodrigue.

La obra maestra de Verdi recibe una nueva y monumental puesta en escena de Sir David McVicar que marca su undécima producción en el MET.

Ficha Técnica

Director Musical:
Yannick Nézet-Séguin
Director de escena:
David McVicar

Reparto

Don Carlos: Matthew Polenzani

Elisabeth de Valois: Sonya Yoncheva

Princesse Eboli: Elina Garanca

Philippe II: Günther Groissböck

Rodrigue: Etienne Dupuis

Le Grand Inquisiteur: John Relyea

Don Carlos live from the MET

For the first time in the company’s history, MET presents the original French version of Verdi’s epic opera. In the five acts, the play deals with issues such as marriages of convenience among royalty, as well as the problems of the Spanish Inquisition.

MET Music Director Yannick Nézet-Séguin leads an all-star cast, including tenor Matthew Polenzani in the title role, soprano Sonya Yoncheva as Élisabeth de Valois, and mezzo-soprano Elīna Garanča as Eboli. Bass Günther Groissböck and bass-baritone John Relyea are Philip II and the Grand Inquisitor, and baritone Étienne Dupuis completes the cast as Rodrigue.

Verdi’s masterpiece receives a monumental new staging by Sir David McVicar marking his eleventh production at the MET.

Technical Details

Musical Director:
Yannick Nézet-Séguin
Scene Director:
David McVicar

Cast:

Don Carlos: Matthew Polenzani

Elisabeth de Valois: Sonya Yoncheva

Princesse Eboli: Elina Garanca

Philippe II: Günther Groissböck

Rodrigue: Etienne Dupuis

Le Grand Inquisiteur: John Relyea

Don Carlos en directe des del MET