PROPERAMENT/ PRÓXIMAMENTE


(VE): En Castellà

(CAT): En Català

(VOSE): Versió Original Subtitulada en Castellà

(VOSI): Versió Original Subtitulada en Anglés

Thriller d’acció inspirat en la sèrie de televisió dels anys 80 creada per Glen A. Larson. Després de deixar de banda la feina com a doble d’acció a causa d’un accident que gairebé acaba amb la seva carrera, Colt Seavers (Ryan Gosling), decideix centrar-se en la salut física i mental. Però Colt tornarà a caminar quan li proposin participar a la nova pel·lícula que dirigeix el seu ex, Jody Moreno (Emily Blunt), que roden en un estricte secret perquè el seu protagonista, l’estrella Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson), ha desaparegut.

Mentre l’estudi intenta mantenir en secret la misteriosa desaparició de la seva estrella, Colt farà les escenes d’acció més extravagants, i de passada intentarà tornar-se a guanyar la confiança de la seva estimada Jody. Colt es veurà aleshores atrapat en una sinistra trama criminal que l’empenyerà a punt d’una caiguda encara més perillosa que qualsevol de les escenes d’acció que no hagi rodat mai.

Ref: El Especialista arriba a Ribes

Thriller de acción inspirado en la serie de televisión de los años 80 creada por Glen A. Larson. Después de dejar de lado su trabajo como doble de acción a causa de un accidente que casi acaba con su carrera, Colt Seavers (Ryan Gosling), decide centrarse en su salud física y mental. Pero Colt volverá a la andadas cuando le propongan participar en la nueva película que dirige su ex, Jody Moreno (Emily Blunt), que ruedan en un estricto secreto porque su protagonista, la estrella Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson), ha desaparecido.

Mientras el estudio trata de mantener en secreto la misteriosa desaparición de su estrella, Colt realizará las escenas de acción más extravagantes, y de paso intentará ganarse de nuevo la confianza de su amada Jody. Colt se verá entonces atrapado en una siniestra trama criminal que lo empujará al borde de una caída aún más peligrosa que cualquiera de las escenas de acción que jamás haya rodado.

Action thriller inspired by the 1980s television series created by Glen A. Larson. After putting aside his job as a stuntman due to an accident that nearly ended his career, Colt Seavers (Ryan Gosling) decides to focus on his physical and mental health. But Colt will return to his old ways when he is asked to participate in the new film directed by his ex, Jody Moreno (Emily Blunt), which is being shot in strict secrecy because its protagonist, star Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson), has missing.

While the studio tries to keep the mysterious disappearance of its star a secret, Colt will perform the most extravagant action scenes, and in the process will try to regain the trust of his beloved Jody. Colt will then find himself caught up in a sinister criminal plot that will push him to the brink of a fall even more dangerous than any of the action scenes he has ever filmed.


Fitxa Tècnica/ Technical Details

Calificació/Calificación/ Age Rating: 
Gènere/ Género/ Genre: Acció
Durada/ Duración/ Running Time:

Director: David Leitch
Repartiment/ Reparto/ Cast: 
Ryan Gosling, Emily Blunt, Aaron Taylor-Johnson
Idioma original/ Original Language:
 Anglès/ Inglés/ English
País/ Country: 
Estats Units/ Estados Unidos/ United States
Any/ Año/ Year: 
2024
IMDB


El Especialista properament a Ribes

Altres pel·lícules en cartellera