EL TRIUNFO a partir del dijous 14 d’abril al Cinema Ribes

with No hi ha comentaris
El Triunfo arriba  a Cinema Ribes

HORARIS/ENTRADES

Dijous/ Jueves/ Thursday – 14/04/2022

Divendres/ Viernes/ Friday – 15/04/2022


Dissabte/ Sábado/ Saturday – 16/04/2022


Diumenge/ Domingo/ Sunday – 17/04/2022Dimecres/ Miércoles/ Wednesday – 20/04/2022


El Triunfo arriba a Cinema Ribes

Molt estimada per la platea de Cannes, El triomf és la tercera pel·lícula de l’A-GUI-TOR francès Emmanuel Courcol (Actor-guionista-director. No se’m donen tan bé els acrònims com a Ojete Calor). És sorprenent la prolixitat francesa en comèdies blanques i populars, amb un pòsit dramàtic social i humà, amb una determinació didàctica, de vegades brillant, i que funcionen com un torpede soviètic a taquilla.

Però que això no ens faci dubtar de la seva profunditat i complexitat com a obra intel·lectual. Perquè amb la pel·lícula, Courcol reflexiona sobre el concepte clau que banya tot l’art a partir de la segona meitat del segle XX: l’absurd. I ho fa des del propi art, en un joc de cercles concèntrics: l’obra de teatre que és representada dins de la seva pel·lícula, Esperando a Godot, cimera del teatre de l’absurd; la pròpia investigació i comprensió que fan els personatges sobre l’obra que interpreten; i la pel·lícula en si, que és tota ella una gran broma al voltant de l’absurd.

Sinopsi

Encara que estigui a l’atur sovint, Etienne (Kad Meran) és un entranyable actor que dirigeix un taller de teatre en un centre penitenciari. Allí reuneix un grup insòlit d’interns per representar la famosa obra de Samuel Beckett ‘Esperando a Godot’. Quan aconsegueix l’autorització per fer una gira fora de la presó amb la seva pintoresca troupe d’actors, a Etienne se li presenta finalment l’ocasió de prosperar.

Cada cita amb el públic es converteix en un nou èxit, i entre la improvisada companyia i el director es va forjant una relació única. Però abans que se n’adoni, arriba el moment de l’última representació, que tindrà lloc a París. Serà aquesta funció de comiat el major èxit del grup?’.

Fitxa Tècnica

Calificació: 12 anys

Gènere:  Drama

Durada:  100′

Director:  Emmanuel Courcol

Repartiment:  Kad Merad, Marina Hands, Laurent Stocker, Saïd Benchnafa, Lamine Cissokho, Sofian Khammes, Pierre Lottin, Wabinlé Nabié, Alexandre Medvedev, Mathilde Courcol-Rozès, Catherine Lascault, Yvon Martin, Vladimir Golicheff, Thierry de Carbonnières, Elise Berthelier, Olivier Foubert

Any: 2021

Idioma original: Francès

País: França

IMDB

El Triunfo llega a Cinema Ribes

Muy estimada por la platea de Cannes, El triunfo es la tercera película del A-GUI-TOR francés Emmanuel Courcol (Actor-guionista-director. No se me dan tan bien los acrónimos como a Ojete Calor). Es sorprendente la prolijidad francesa en comedias blancas y populares, con un poso dramático social y humano, con una determinación didáctica, a veces brillante, y que funcionan como un torpedo soviético en taquilla.

Pero que esto no nos haga dudar de su profundidad y complejidad como obra intelectual. Porque con su película, Courcol reflexiona sobre el concepto clave que baña todo el arte a partir de la segunda mitad de siglo XX: el absurdo. Y lo hace desde el propio arte, en un juego de círculos concéntricos: la obra de teatro que es representada dentro de su película, Esperando a Godot, cumbre del teatro del absurdo; la propia investigación y comprensión que hacen los personajes sobre la obra que interpretan; y la película en sí, que es toda ella una gran broma en torno al absurdo.

Sinopsis

Aunque esté en el paro con frecuencia, Etienne (Kad Meran) es un entrañable actor que dirige un taller de teatro en un centro penitenciario. Allí reúne a un grupo insólito de internos para representar la famosa obra de Samuel Beckett ‘Esperando a Godot’. Cuando consigue la autorización para realizar una gira fuera de la cárcel con su pintoresca troupe de actores, a Etienne se le presenta finalmente la ocasión de prosperar.

Cada cita con el público se convierte en un nuevo éxito, y entre la improvisada compañía y su director se va forjando una relación única. Pero antes de que se dé cuenta, llega el momento de la última representación, que tendrá lugar en París. ¿Será esa función de despedida el mayor éxito del grupo?’.

Ficha Técnica

Calificación: 12 anys

Género:  Drama

Duración:  100′

Dirección:  Emmanuel Courcol

Reparto: Kad Merad, Marina Hands, Laurent Stocker, Saïd Benchnafa, Lamine Cissokho, Sofian Khammes, Pierre Lottin, Wabinlé Nabié, Alexandre Medvedev, Mathilde Courcol-Rozès, Catherine Lascault, Yvon Martin, Vladimir Golicheff, Thierry de Carbonnières, Elise Berthelier, Olivier Foubert

Año: 2021

Idioma original: Francés

País: Francia

IMDB

Un triomp arrives to Cinema Ribes

Highly esteemed by the audience at Cannes, Triumph is the third film by French A-GUI-TOR Emmanuel Courcol (Actor-screenwriter-director. I’m not as good with acronyms as Ojete Calor). The French prolixity in white and popular comedies is surprising, with a dramatic social and human touch, with a didactic determination, sometimes brilliant, and that work like a Soviet torpedo at the box office.

But let this not make us doubt its depth and complexity as an intellectual work. Because with his film, Courcol reflects on the key concept that permeates all art from the second half of the 20th century: the absurd. And he does it from art itself, in a game of concentric circles: the play that is represented within his film, Waiting for Godot, the summit of the theater of the absurd; the characters’ own research and understanding of the work they perform; and the movie itself, which is all one big joke around absurdity.

Synopsis

Although he is frequently unemployed, Etienne (Kad Meran) is an endearing actor who runs a theater workshop in a prison. He gathers an unusual group of inmates there to perform Samuel Beckett’s famous play ‘Waiting for Godot’. When he gets the go-ahead to tour out of jail with his colorful troupe of actors, Etienne finally gets a chance to make it big.

Each appointment with the public becomes a new success, and a unique relationship is forged between the improvised company and its director. But before he knows it, it’s time for the last performance, which will take place in Paris. Will that farewell performance be the group’s biggest hit?’

Technical Details

Age Rating: 12 years old

Genre:  Drama

Lenght: 100′

Direction:  Emmanuel Courcol

Cast:  Kad Merad, Marina Hands, Laurent Stocker, Saïd Benchnafa, Lamine Cissokho, Sofian Khammes, Pierre Lottin, Wabinlé Nabié, Alexandre Medvedev, Mathilde Courcol-Rozès, Catherine Lascault, Yvon Martin, Vladimir Golicheff, Thierry de Carbonnières, Elise Berthelier, Olivier Foubert

Year: 2021

Original Language: French

Country: France

IMDB

El Triunfo arriba a Cinema Ribes